Den som går före halkar efter…

DN debatt publicerar en artikel av Michael Hoel, professor i nationalekonomi vid Oslos universitet som slår fast att små länder som går före i tex klimatpolitska åtgärder som högre skatter och lagar inte får den önskade effekten, att andra länder följer efter. Hoel skrivet att eftersom klimatpolitiken i ett litet land – och även i en större grupp av länder som till exempel EU:s medlemsstater – har försumbar direkt effekt på klimatförändringen, och eftersom det finns kostnader förknippade med ambitiösa utsläppsåtaganden kan man ställa sig frågande till varför ett litet land som Sverige skulle vilja föra en sådan politik.

Jag tycker att Svergie, ett litet land som står för 0,2% av världens utsläpp kan gå före i att  visa hur man satsar på effektiv infrastruktur i luft, på väg och på vatten samt uppmuntra och underlätta för utveckling av ny teknik för alla transportslag. Att höja skatter som är kontraproduktivt. Kapital försvinner från näringar som skulle investerats i forskning och utveckling. Myndigheter bör ta ett större ansvar i att underlätta framtagande av förnyelsebara bränslen och ge större anslag till grundforskning inom områden där det ger mest effekt. Att fortsätta spendera miljarder på pappersprodukter om höghastighetståg i ett så glest befolkat och avlångt land som Sverige är att kasta pengarna i Östersjön.

 

Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s