Miljöpartiet ljuger på DN debatt ”Det är politikernas fel att tåg är dyrare än flyg”

Då tar vi det en gång till;

MP säger i ingressen  ”Skattebetalarna står för notan. I stället för att subventionera flyget med gigantiska summor borde politikerna satsa på den miljövänligare tågtrafiken.”

Och lite ängre ned: ” Och när politiken subventionerar flyget så är det skattebetalarna – oavsett om de flyger lite, mycket eller inget – som står för kostnaden.”

Miljöpartiet ljuger och vilseleder svenskarna rakt upp och ned. Fakta från statens budget är att skattebetalarna via skatten – oavsett de reser eller ej – subventionerar tågtrafikens infrastruktur med 15 miljarder under 2012 medan flygets infrastruktur subventioneras med 180 miljoner.

80 miljoner är upphandlad flygtrafik främst till Norrland och Värmland och 100 miljoner är det sk driftsbidraget som har utgått till mindre icke-statliga flygplatser som uppfyllt kriterierna för att få driftsbidrag. Från 2012-13 omvandlas det direkta bidraget till flygplatserna till ett regionalt bidrag där regionen själv väljer vilken typ av infrastruktur man vill stödja. En busshållsplats ut mot världen eller en ny gångbro eller cykelväg kanske, regionerna väljer vilken infrastruktur som behövs för att vara konkurrenskraftiga. Då har vi ca 80 miljoner direkta subventioner kvar.

  • Flyget genererar minst 200 Mkr/år netto till staten via moms på inrikesbiljetter från privatpersoner. Detta är mer än statens samlade utgifter för flyget.
  • Svenskt luftfart bidrar årligen med ca 53 miljarder till svensk BNP och direkta skatteintäkter på över 9 miljarder – pengar som bland annat används till att finansiera drift och underhåll av järnvägen.
  •  Järnvägen betalar cirka 0,6 mdr till staten i form av banavgifter. Dessa intäkter täcker ca 4 % av statens anslag till järnvägstrafiken.

Vi motsätter oss inte subventioner till tåget, trafikslagen är betydligt mer kompletterande än konkurrerande. Bättre fungerande regionaltåg ger den dubbla nyttan att de bidrar till regionförstoring och därmed konkurrenskraft, och kan samtidigt bidra till att minska  Sveriges CO2-utsläpp. Därför kan vi inom flyget tycka det är rimligt att fortsätta med skattesubventioner av tåget, men om tågresenärerna skulle bära kostnaden i samma grad som flygresenärerna skulle tågresor knappast vara möjliga.

Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s