Flyget hyllas i Alaska

I Alaska uppmärksammas flygets betydelse genom att utnämna september månad 2012 till “flygets månad”.

Departementet för Transport skriver i ett pressmeddelande att flyg och flygplatser spelar en avgörande roll för Alaskas medborgare, näringsliv, industri och myndigheter. 82 procent av Alaskas städer saknar tillförlitlig infrastruktur på väg och är helt beroende av flyg året om för transporter av mat, människor och sjukvård. Flyget är en ekonomisk kraft som bidar med 47 000 arbetstillfällen och kopplar ihop Alaska med resten av världen.

Även i Sverige spelar flyget en avgörande roll för vårt lands utveckling och tillväxt. Flygets ekonomiska samhällsnytta förtjänar att lyftas fram varje dag.

Flyget är den globala kollektivtrafiken och en absolut förutsättning för att få det globala samhälle vi lever i att fungera. Utan effektiva flygförbindelser skulle världen, så som vi känner den idag, inte fungera. I Sverige, som är ett exportberoende land, ökar handeln snabbare än ekonomin som helhet. Nyttorna av flyget uppstår på en rad olika ställen och nivåer i samhället.

  • Svensk luftfart bidrar årligen med 53 miljarder till svensk BNP.
  • Svensk luftfart skapar över 80 000 jobb i Sverige plus ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen.
  • Flyget genererar direkta skatteintäkter till den svenska statsbudgeten på över 9 miljarder varje år – pengar som bland annat används för att finansiera det svenska välfärdssystemet.
  • Räknar man in skatter som genereras indirekt tack vara flygsektorn uppgår skatteintäkterna till drygt 24 miljarder varje år.
  • Passagerare som anländer med flyg till Sverige spenderar cirka 60 miljarder per år i landet.
Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s