Klimatpaketet är häpnadsväckande…

Så kom det till slut, Klimatpaketet. MP har inte tänkt nytt inte tänkt till och som vanligt inte lagt ned tid på en konsekvensanalys.

Miljöpartiets syn på rättvisa är häpnadsväckande. Nu lyfter dom återigen förslaget att flygresenärerna ska betala en extra straffskatt; pengar som ska gå direkt till att ytterligare subventionera järnvägen. En flygskatt på cirka 110 kronor per enkel resa på resor inom Sverige, samt 270 kronor per enkel resa på resor inom och utanför Europa.

Den skatten kommer inte att lösa järnvägens utmaningar utan leda till förlorade arbetstillfällen samt försvåra svenskars möjligheter till att semestra, studera och att arbeta på annan ort. Flygskatten lär också försämra för näringslivet, flygfrakten och skapa sämre tillgänglighet över hela Sverige. Det skulle även vara ett hårt slag för Sverige som turistland.

Svensk flygnäring är ledande inom hållbart flyg och på ett år har inrikesflygets koldioxidutsläpp gått ned från 131 till 124 gram per personkilometer. Arbetet med att minska utsläppen, samtidigt som allt fler väljer flyget, är en utmaning som hela den svenska flygnäringen gemensamt prioriterar.  Under den senaste fem årsperioden har inrikes flygtrafik ökat samtidigt som de totala utsläppen har minskat med över 20 procent.  Det är en stor effektivisering per resenär och helt i linje med EU:s mål om att öka rörligheten på samma gång som utsläppen minskar.

Vidare så bidrar svensk luftfart årligen med 53 miljarder till svensk BNP. Flyget genererar direkta skatteintäkter till den svenska statsbudgeten på över 9 miljarder varje år – pengar som bland annat hjälper till att finansiera infrastrukturen för järnvägen. Flyget genererar minst 200 MSEK år netto till staten via moms på inrikesbiljetter från privatpersoner. Detta är mer än statens samlade utgifter för flyget.

Som synes så är svensk flygnäring framgångsrik inom hållbarhetsarbetet både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. När det gäller tillgänglighet är flyget en nödvändighet för stora delar av landet. En längre resa består nästan alltid av flera trafikslag i samverkan och därför behövs alla trafikslag för olika typer av resor.  Den som talar om en levande landsbygd och förutsättningar för hela Sverige att få leva bör inte heller glömma bort hur viktigt flyget för ett land med långa avstånd. Flygplatser fyller idag alltmer den roll som hamnar gjorde för persontransporter förr i tiden och som centrala noder i samverkan med järnväg, bilväg och hamnar för utbyte mellan städer, regioner och länder.

Även om flygskatter införs kommer inte svenskarnas konsumtion att utebli, utan helt enkelt skifta. Den familj som sparat för att åka på semester kommer att lägga pengarna på något annat. Turism handlar i stor utsträckning om att konsumera tjänster, exempelvis betala lite för att besöka ett museum i Frankrike eller få en spabehandling i Turkiet. Alternativet kan handla om att konsumera produkter istället, som kan ha högre miljöpåverkan än tjänster. Det blir dyrare att flyga till Sverige, vilket gör att turister väljer att resa till andra resmål. Jobben uteblir i Sverige, och miljön tjänar knappast på att människor söker sig till andra länder (ofta med betydligt lägre miljöambitioner än Sverige). Tänker MP alls på miljön eller är drömmen om skövlandet av skog för att lägga räls kors och tvärs över landet viktigare än fakta. Hur mycket bättre blir det när svenska flygbolag förlorar kunder till omvärlden, när vi utmärker oss genom ovanligt hållbart flyg och hållbart land? Hur mycket bättre blir det när världen flyg förbi oss och vi står kvar på marken.

Det finns delar av Miljöpartiet som ogillar tillväxt, men merparten brukar ändå erkänna att en viss tillväxt är nödvändig för att vi ska kunna ha råd med skola, sjukvård och andra gemensamma nyttigheter. Tillväxt uppstår, som vi alla vet, till stor del genom handel och export och till vilket det behövs transporter. Därför måste vi utveckla bästa möjliga transportsystem, som ska vara både effektivt, miljövänligt och prisvärt. Flyget är en nödvändig del av detta.

Sverige har mycket att tjäna på att utveckla flyget, genom offentliga och privata satsningar, och mycket att förlora på politiska åtgärder som hämmar det kommunikationsslag vars betydelse blir allt större dag för dag.

Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s