Hur kan man skapa förutsättningarna för konkurrenskraftiga destinationer?

I en tid då besöksnäringen spelar en allt viktigare roll för tillväxt och jobbskapande är det en fråga som intresserar såväl akademiker som företagare och politiker.

Många studier har dragit slutsatsen att destinationer som lockar besökare har unika förutsättningar, möjligheter och hinder. Men vad har resmål som lockar många turister och andra resenärer gemensamt med varandra? Under senare år har ny forskning lyckats ta ett helhetsgrepp om denna fråga [1]. Baserat på en undersökning bland forskare och experter som arbetar med turism har forskaren Geoffrey Crouch exempelvis identifierat olika faktorer som gör olika platser lockande för resenärer. Resultaten pekar på att faktorer som klimat, kultur, speciella evenemang och underhållning är avgörande för att en plats ska kunna locka till sig besöksnäring. Samtidigt är det också viktigt att orten via kommunikationer länkas till en internationell marknad [2].

Crouch identifierar i sin studie de faktorer som gör det möjligt för en plats som har grundförutsättningarna att locka besökare att faktiskt också lyckas med det. Dit hör en politisk vilja att utveckla besöksnäringen, företagsamhet och gästvänlighet. Tre andra faktorer som lyfts fram är de resurser som finns på plats, infrastruktur och tillgänglighet – tre svar som relaterar till transportinfrastrukturens utbyggnad. Med tanke på att majoriteten av internationella turister färdas med just flyget finns således goda skäl att rikta blickarna på offentliga investeringar i flyginfrastrukturen.

Inte bara forskningen, utan också sunt förnuft, säger oss att bra infrastruktur främjar smidiga kommunikationer. Vi vet att resmål runtom världen tävlar om att locka fler besökare, samt att besökarna tenderar att färdas just via flyget. I sammanhanget är det inte så märkligt att samhällsinvesteringar i flyginfrastruktur kan spela en viktig roll för framväxten av nya arbetstillfällen i orter och regioner. Det är också, som Svenskt Flyg ofta framhåller, synd att politikerna i Sverige nästan helt bortser ifrån behovet av offentliga investeringar i flyginfrastrukturen. Trots allt har politiker begränsad makt att förbättra klimatet eller kulturen på en ort, eller ens medborgarnas kultur av gästvänlighet. Vad de däremot kan förbättra är företagsklimatet, där infrastrukturen spelar en avgörande roll.

Källor:
Tillväxtanalys (2012). ”Destinationsutveckling – Turismens betydelse för regional och nationell tillväxt”.
Crouch, G. (2011). “Destination Competitiveness: An Analysis of Determinant Attributes”, Journal of Travel Research, 50;1:27–45.

Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s