Hur många nya jobb kan indiska resenärer bidra till i framtiden?

Vi är vana vid perspektivet att turister färdas från ”den rika världen” till mindre utvecklade länder. I takt med globaliseringen och ekonomiska reformer runtom världen förändras dock denna verklighet snabbt. Redan idag utgörs många besökare till Sverige av den växande medelklassen i Kina. Ett annat land vars flöden av turister kan vara högst intressant för Sverige är Indien.

Eftersom Indien är ett stort land med varierande klimat och kultur färdas många ännu idag inom landet under sin ledighet. Men i takt med att alltfler indier får råd, utbildar sig och blir nyfikna på omvärlden så ökar de internationella strömmarna. Exempelvis har antalet indiska resenärer till Australien ökat med hela 260 procent mellan 2000 och 2011.

Myndigheten Tourism Australia bedömer att de indiska turisterna idag omsätter motsvarande runt 6 miljarder kronor i Australien år 2011. Om den pågående trenden fortsätter kan denna siffra förväntas stiga till drygt 10 miljarder kronor år 2020. Men om Australien förbättrar sin attraktionskraft för indiska resenärer kan det bli möjligt att locka hela 300 000 indiska turister, som omsätter uppemot nära 16 miljarder kronor årligen i landet. I sammanhanget kan noteras att detta motsvarar mindre än en procent av samtliga indiska resenärer år 2020. Totalt förväntas nämligen 50 miljoner indier resa utomlands år 2020. En relevant fråga är hur många av dessa personer som kommer att lockas till Sverige.

Av förklarliga skäl är just flyget det transportslag som används för att resa från Indien till Sverige. En flaskhals som begränsar inflödet av resenärer från Indien är därför möjligheten att snabbt och smidigt resa till svenska orter via flyget. Idag har vi en flyginfrastruktur som är byggd för nuvarande passagerartrafik, från framförallt andra västländer. Men är den tillräckligt väl utbyggd för att möta framtida efterfrågan bland potentiella besökare till Sverige? Och har svenska politiker tillräckligt vision för att inse att turister från varma länder som Indien inte alltid kommer att välja andra varma länder att resa till, utan kan attraheras av att besöka också Sverige?

Givet att svenskar länge betraktat Indien som exotiskt är det inte helt orimligt att anta att vissa indier kan ha samma bild av Sverige. Kom ihåg: det räcker med att locka över en liten andel av de framtida indiska besökarna för att påtagligt bidra till nya arbetstillfällen och en växande samhällsekonomi runtom Sverige.

Läs mer
Tourism Australia (2012). ”2020 Summary of Tourism Australia´s India Strategy Plan”.

Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s