Samhällsinvesterar i flyget: central del av Kinas tillväxtstrategi

Den ekonomiska utvecklingen i Kina berör hela världen. Landet, som nyligen gick om Japan som världens näst största ekonomi, har nämligen blivit en viktig global tillväxtmotor. Det är svårt att veta om den senaste tidens snabba utveckling kommer att kunna fortsätta, eller om den kinesiska ekonomin blivit överhettad.

Däremot är det tydligt att landets regering riktar in sig på en tydlig tillväxtagenda. Kinesiska politiker har beslutat om omfattande offentliga investeringar som syftar till att främja ekonomisk utveckling. Bland annat har omfattande resurser lagts på att utöka landets högre utbildning och forskning. Dessutom sker omfattande investeringar i transportinfrastruktur.

Inte minst utvecklas idag flyginfrastrukturen snabbt i Kina. Tidningen The Economist rapporterade i mitten av 2012 att motsvarande ca två tusen miljarder kronor för att lägga grunden för en stark flygnäring. Hela två tredjedelar av de nya flygplatser som är under konstruktion runtom världen byggs just i Kina.

Det är svårt att förutspå utvecklingen i Kina. Onekligen finns omfattande strukturella problem i landet, som ännu inte helt öppnats upp för marknadsekonomi och missgynnas av statlig inblandning i ekonomin. Risken är uppenbar för att centralplanerade beslut om investeringar visar sig leda fel.

Samtidigt är det intressant att politikerna satsar på just att rusta upp högskolorna och förbättra infrastrukturen, inte minst för flygnäringen. Detta är nämligen den form av offentliga utgifter som tenderar att leda till positiva externaliteter, det vill säga skapa goda förutsättningar för resten av samhällsekonomin.

Kinas framtid ligger inte enbart i att stå för billig produktion. Landets näringsliv är på väg att utvecklas mot högre effektivitet och större innovationskraft. Samhällsinvesteringar som bättre utbildning och utökade kommunikationer läggar, tillsammans med i övrigt gott företagsklimat, grunden för en sådan utveckling.

Visst kan det vara möjligt att kinesiska politiker i sin centralplanering investerar för mycket i infrastrukturen. Men det är ändå intressant att jämföra situationen med den i Sverige, där politikerna duckar från ansvaret att investera i flyginfrastrukturen trots de uppenbara fördelarna för samhällsekonomin.

Läs mer: The Economist (2012). ”Aviation in China: Soaring ambition – Big plans to dominate the skies of the 21st century”, 2012-05-12.

Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s