ICAO och UNWTO samarbetar för att bidra till det globala välståndet, den globala samhällsnyttan!

ICAO och UNWTO – FNs organ för flyg och turism har i ett gemensamt uttalande enats om att öka samarbetet inom vissa nyckelområden. Ex VISA hantering, skatter, harmonisering och modernisering av luftfartsbestämmelser, förenkling av regler för resande och företagande inom flyg och turismnäringen. Det finns en vilja att med gemensamma krafter lyfta viktiga frågor som berör den fortsatta utvecklingen för turism och effektiva lufttransporter. Flyget möjliggör för den globala turismen, som i sin tur möjliggör för tillväxt, arbetstillfällen, handel och för ekonomisk och social utveckling.

Rese- och turistbranschen är en av de starkast växande ekonomiska sektorerna i världen och UNWTO spår att det internationella resandet kommer att fortsätta öka. I de senaste prognoserna uppskattas antalet resor vara uppe i 1,5 miljarder år 2020 och antalet internationella resor vara närmare 3 miljarder i mitten av seklet. För att gemensamt möta tillväxten och för att underlätta för dagens och framtidens resenärer behövs samarbeten på en global nivå.

Tillsammans kommer branscherna att fokusera på åtgärder för att motverka nya och befintliga hinder som ligger i vägen för luftfartens och turismens tillväxt. Fokus på hållbarhet och på att bidra till det globala välståndet är självklart i centrum för samarbetet.

Ett viktigt initiativ för att lyfta den viktiga mobiliteten. Fler människor måste få tillgång till den.

Advertisements

About Anna Wilson

Generalsekreterare för Svenskt Flyg.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s